Kuinka sodasta voi tehdä taidetta

Kuinka sodasta voi tehdä taidetta

Sotilaallinen taide käsittelee sotaa aiheena riippumatta tyylistä tai välineestä.

Taistelukohtaukset ovat yksiä vanhimpia taideteoksia kehittyneissä sivilisaatioissa. Sodasta on tehty taidetta siitä lähtien, kun ihmiset ovat ottaneet yhteen aseellisissa konflikteissa. Johtajat ovat voineet juhlia voittojaan ja pelotella vihollisia sota taiteen avulla. Muiden sodankäynnin piirteiden kuvaamisessa taiteella on kestänyt paljon pidempään.

Yksi tunnetuimmista sotaa käsittelevistä taideteoksista on Picasson Guernica vuodelta 1937, joka kuvaa natsi-Saksan pommitusten aiheuttamaa kärsimystä ja tuhoa Baskimaalla. Taiteilijan ilmaisua pidettiin ja pidetään edelleen syvempää totuutta edustavana. Minulle sotaan liittyvä taide edustaa pikemminkin jonkin totuutena pidetyn haastamista. Aihepiirinä sota on niin järkyttävä ja tunteisiin vetoava, että on ymmärrettävää, miksi juuri aistisen kokemuksen kautta siihen on helpompi päästä sisälle. En koe miellyttäväksi tavaksi käsitellä sodan aihepiiriä tylsän akateemisen kielen kautta, koska se pyrkii hävittämään kaiken tunteellisena pidetyn. Taiteen kautta voi vastustaa sotaa tai yrittää parantua sodan haavoista. Usein sodasta kertova taide voi ravistella olemassa olevia käsityksiä ja tarinoita. Ehkäpä juuri siksi erilaiset vintage julisteet ja muut sotateokset ovat yleistyneet ihmisten kodeissa viime vuosina.